PŘÍBĚH NAŠÍ KAPELY

Skupina Elaion

Jsme křesťanská skupina, která vznikla na jaře roku 2009 v Prachaticích. Název skupiny je odvozen od řeckého slova "elaion", česky "olej", kde dle křesťanské terminologie má toto slovo hlubší význam a olej je chápán jako výraz pomazání či milosti vylité od Boha. Především v době Starého Zákona ale i dnes má olej velký náboženský a zejména liturgický význam. Naše skupina vystupuje při bohoslužbách, na chválách, diecézních setkáních mládeže atd.

V současné době hrajeme každou první neděli v měsíci v kostele sv. Jakuba v Prachaticích při dětské mši svaté. Repertoárem naší skupiny jsou křesťanské písně, vlastní tvorba a  i písně popové křesťanského charakteru.


Od počátku kapely je zvukařem Elaionu Jenda Šrámek. Kapelu vedl od jejího vzniku roku 2009 Peťa Šrámek, v roce 2013 předal vedení kapely Martinu Vanáčovi. Martin vede kapelu vede dodnes.